MINH TIẾN Member of BITEXCO

Hotline: 0986 000 691
MENU

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công ty cổ phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

BITEXCO TOWER

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Dự án

WSU06

WSU06

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU05

WSU05

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU13

FJU13

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU04

WSU04

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU12

FJU12

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU03

WSU03

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU11

FJU11

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU02

WSU02

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU10

FJU10

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU01

WSU01

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU09

FJU09

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU08

FJU08

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU07

FJU07

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU06

FJU06

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU05

FJU05

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU04

FJU04

05/07/2016

Đọc tiếp
PMVT18

PMVT18

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU03

FJU03

05/07/2016

Đọc tiếp
PMVT17

PMVT17

05/07/2016

Đọc tiếp
FJU02

FJU02

05/07/2016

Đọc tiếp

Video clips

Thống kê truy cập