MINH TIẾN Member of BITEXCO

Hotline: 0986 000 691
MENU

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công ty cổ phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

BITEXCO TOWER

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Dự án

SHN11

SHN11

05/07/2016

Đọc tiếp
SHN10

SHN10

05/07/2016

Đọc tiếp
SHN09

SHN09

05/07/2016

Đọc tiếp
SHN08

SHN08

05/07/2016

Đọc tiếp
SHN07

SHN07

05/07/2016

Đọc tiếp
SHN06

SHN06

05/07/2016

Đọc tiếp
SHN05

SHN05

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU20

WSU20

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU19

WSU19

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU18

WSU18

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU17

WSU17

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU16

WSU16

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU15

WSU15

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU14

WSU14

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU13

WSU13

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU12

WSU12

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU11

WSU11

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU10

WSU10

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU09

WSU09

05/07/2016

Đọc tiếp
WSU08

WSU08

05/07/2016

Đọc tiếp

Video clips

Thống kê truy cập