MINH TIẾN Member of BITEXCO

Hotline: 0986 000 691
MENU

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Công ty cổ phần Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

BITEXCO TOWER

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Minh Tiến

Công ty cổ phần Minh Tiến là một thành viên của tập đoàn BITEXCO được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2005. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, cao ốc, nhà hàng và khách sạn.

Dự án

cpt11

cpt11

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt10

cpt10

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt09

cpt09

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt08

cpt08

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt07

cpt07

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt06

cpt06

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt05

cpt05

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt04

cpt04

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt03

cpt03

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt02

cpt02

06/07/2016

Đọc tiếp
cpt01

cpt01

06/07/2016

Đọc tiếp
vc04

vc04

06/07/2016

Đọc tiếp
vc03

vc03

06/07/2016

Đọc tiếp
vc02

vc02

06/07/2016

Đọc tiếp
vc01

vc01

06/07/2016

Đọc tiếp
gl01

gl01

06/07/2016

Đọc tiếp
md08

md08

06/07/2016

Đọc tiếp
md07

md07

06/07/2016

Đọc tiếp
md06

md06

06/07/2016

Đọc tiếp
md05

md05

06/07/2016

Đọc tiếp

Video clips

Thống kê truy cập